احکام آیت الله خامنه ای(مدظله)

امام صادق(ع): کسی که احکام خداوند را یاد نگیرد ، از خیر و سعادت محروم است.

احکام بانوان

س ٢١٦ : مادرم از ذریّه پیامبر اکرم« صلی‌ الله علیه و آله »است .آیا من نیز ا ز سادات محسوب می‌ شوم؟
آیا می‌ توانم عادت ماهیانه ام را تا شصت سالگی‌، حیض قرار دهم و در آن ایام نماز و روزه خود را
 انجام ندهم؟
 ج: زنی‌ که پدرش هاشمی‌ نیست هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگی‌ خونی‌ را
 مشاهده کند، محکوم به استحاضه است.
س ٢١٧ : اگر زنی‌ که به خاطر نذر روزه روز معینی‌ روزه دار است، در حال روزه حیض شود، چه تکلیفی‌
 دارد؟
 ج : روزه اش با عادت شدن، ولو در یک جزء از روز باشد، باطل می‌ شود و قضای‌ آن روز بعد از پاک شدن براو واجب است.
 س ٢١٨ : لکه هائی‌ که زن بعد از یقین به پاک شدن می‌ بیند، با توجه به این که آن لکه ها نه اوصاف خون رادارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی‌ دارد؟
 ج: اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لکّه های‌ زرد رنگ و از ده
 روز تجاوز نکند همه آن لکّه ها محکوم به حیض است، و تشخیص این موضوع به عهده زن است.
 س ٢١٩ : جلوگیری‌ از عادت ماهیانه بوسیله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حکمی‌ دارد؟
 ج: اشکال ندارد.
س ٢٢٠ : اگر زنی‌ در ایام بارداری‌ به خون ریزی‌ کمی‌ مبتلا شود ولی‌ باعث سقط حمل او نگردد، آیا غسل بر او واجب می‌ شود یا خیر؟ وظیفه او چیست؟
 ج: خونی‌ که زن در ایام بارداری‌ می‌ بیند اگر صفات و شرائط حیض را داشته باشد، و یا در زمان عادت
 بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است والا استحاضه خواهد بود.
 س ٢٢١ : زنی‌ دارای‌ عادت ماهیانه معینی‌ مثلا هفت روز است، به عل ت گذاشتن دستگاه جلوگیری‌ ازحاملگی‌، هر بار دوازده روز خون می‌ بیند. آیا خونی‌ که از روز هفتم به بعد م ی‌ بیند خون حیض است یااستحاضه؟
 ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونی‌ که در ایام عادت می‌ بیند خون حیض است و باقی‌ استحاضه خواهد بود.
س ٢٢٢ : آیا جایز است زنی‌ که در حال حیض و یا نفاس است داخل حرم امامزادگان
(علیهم سلام) شود؟
ج: جایز است.
س ٢٢٣ : زنی‌ که عمل کورتاژ ( سقط جنین) را انجام داده، در حال نفاس است یا خیر؟
 ج: بعد از سقط جنین ولو به صورت علقه باشد اگر خونی‌ را مشاهده کرد، محکوم به نفاس است.
 س ٢٢٤ : خونی‌ که زن در سن یائسگی‌ می‌ بیند، چه حکمی‌ دارد؟ و وظیفه شرعی‌ او چیست؟
 ج : محکوم به استحاضه است.
 س ٢٢٥ : یکی‌ از راههای‌ جلوگیری‌ از حاملگی‌ های‌ ناخواسته، استفاده از داروهای‌ ضد حاملگی‌ است. زنهائی‌که از این داروها استفاده می‌ کنند لکه های‌ خونی‌ را در ایام عادت و غیر آن مشاهده می‌ کنند. این لکه ها چه حکمی‌ دارد؟
 ج: اگر این لکه ها واجد شرایط شرعی‌ حیض نباشد، حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم به
 استحاضه است.


ÈэÓȝåÇ: احکام بانوان, بانوان, احکام زنان, حیض
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:14  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  |