احکام آیت الله خامنه ای(مدظله)

امام صادق(ع): کسی که احکام خداوند را یاد نگیرد ، از خیر و سعادت محروم است.

جديدترين استفتائات(2)

 راههاى شناخت اعلم:

س: دو نفر بالغ عادل براى من از شخصى که به او اطمينان دارم و آن شخص هم در اين موارد تحقيق کرده است نقل کرده‌اند که فلان شخص اعلم است و مى‌توانى از او تقليد کنى آيا اينگونه تقليد کردن صحيح است؟

ج) اگر عادل و خبره باشند، اشکال ندارد.

انتخاب مرجع تقليد با معرفى يک نفر عادل: 

س: بنده سال‌ها پيش از طريق سؤال از يک فرد عادل مرجع تقليدى را انتخاب كردم ولى با توجه به اينکه بايد از دو نفر مجتهدشناس مى‌پرسيدم، وظيفه‌ام در اين وضعيت چيست و حكم اعمال انجام گرفته چيست؟

ج) اگر از مجتهدى تقليد کرده‌ايد که دو نفر مجتهدشناس نيز همان را معرفى مى‌کنند و يا فتواى او موافق با فتواى مجتهدى است که دو نفر مجتهدشناس معرفى کرده‌اند، صحيح است و اگر فتواى او مخالف فتواى مجتهدى است که وظيفه فعلى شما تقليد از اوست، بايد قضا شود.

عوض کردن مرجع تقليد:

س: مى‌‌خواستم بدانم كه اگر شخصى بخواهد مرجع تقليد خود را به خاطر برخى ملاحظات عوض كند، آيا بايد اجازه مرجع تقليد را داشته باشد يا نه؟

ج) هر شخصى كه از مرجعى تقليد مى‌‌كند، در تغيير مرجع خود و احكام آن نيز بايد از نظر همان مرجع تبعيت نمايد.

...............ادامه مطلب..................


ÈэÓȝåÇ: جديدترين استفتائات, وضو, وضوی معلولین, ریختن آب غیر وضو روی دست, برطرف کردن مانع براى وضو و غسل
ÇÏÇãå ãØáÈ
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 14:31  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

جديدترين استفتائات(1)

حكم پنير مايه تهيه  شده از حيوان حلال گوشت :

س: اگر پنيرمايه از ميته يا حيوان تذكيه نشده حلال گوشت تهيه شده باشد، حلال است يا حرام؟ اگر براى‌ ما اين امكان وجود ندارد كه بدانيم از ميته بوده يا از حيوان تذكيه نشده، فقط مطمئن هستيم كه از حيوان حلال گوشت مثل بره، گوساله و يا بزغاله شيرى تهيه شده است.

ج) پنيرمايه مذكور حلال است.
آهسته خواندن قرائت نماز فرادا جهت مراعات احترام امام جماعت:

س: بنده امام جماعت‌مان را عادل نمى‌‌دانم اما به خاطر مسئوليت شرعى‌ حقيقى‌ و حقوقى‌ كه دارم حضور در نماز جماعت را الزامى‌ مى‌‌دانم و مجبورم در صف جماعت باشم با توجه به اينكه بلند خواندن حمد و سوره باعث هتك حرمت امام جماعت و عدم حضور مردم مى‌‌شود آيا مى‌‌توانم در صف جماعت حاضر شوم و حمد و سوره را طورى‌ بخوانم كه ديگران صداى‌ آن را نشنوند؟

ج) حتى‌ در مفروض سؤال جايز نيست نماز جهريه را به صورت آهسته بخوانيد. مى‌توانيد به اميد ثواب اقتدا نماييد و پس از آن نمازتان را اعاده کنيد.

...........ادامه سوالات در ادامه مطلب...........


ÈэÓȝåÇ: استفتائات جدید, حرکات بدن در نماز, سجده سهو برای تشهد یا حمد اضافه, روزه سکوت, سن تمییز
ÇÏÇãå ãØáÈ
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:13  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام سایر مکان های‌ دینی‌

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 19:3  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام بلاد کبیره

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 18:49  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

آن که شغلش مسافرت است یا سفر مقدمه شغل اوست

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 18:12  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

وسوسه و درمان آن

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 17:38  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

مس اسماء و آیات الهی‌

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 17:33  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام وضو

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 17:19  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام نجاسات

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:47  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام مسکرات

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:41  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام کافر

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:37  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام غسل جنابت

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:33  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام غسل باطل

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:24  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام تیمم

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:21  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام تخلّی‌

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:18  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام بانوان

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 16:14  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام اموات

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 13:26  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

احکام آبها

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 13:17  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

ولایت فقیه و حکم حاکم

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 13:8  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

مسائل متفرقه تقلید

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:57  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

مرجعیت و رهبری‌

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:53  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

عدول از مجتهدی‌ به مجتهد دیگر

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:47  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

شروط تقلید

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:42  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

راههای‌ سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:34  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

راههای‌ اثبات اجتهاد، اعلمیت و به دست آوردن فتوی‌

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:27  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  | 

بقاء بر تقلید میت

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ  یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱ÓÇÚÊ 12:10  ÊæÓØ سید علی هاشمی نژاد  |